Wstęp   Nasi Nauczyciele     Zdjęcia ze spotkań i inne      Pełna lista   Spotkanie Tuczno 2006 


Nasi nauczyciele

Politechnika Gdańska Dziekanat Wydziału Architektury

Janina Mielczarek

Katedra Urbanistyki

Prof. Władysław Czerny

Prof. Stanisław Różański

mgr inż. arch. Wiesław Anders

mgr inż. arch. Mieczysław Kochanowski

mgr inż. arch. Hanna Sieńkowska

Adiunkt mgr inż. arch. Czesław Swędrzyński

 mgr inż. arch. Stefan Lier

mgr inż. arch. Danuta Kochanowska

mgr inż. arch. Leon Dziurdziński

mgr inż. arch.Janusz Rudzki

mgr inż. Zbigniew Żulawski

Katedra Historii Architektury Starożytnej

mgr inż. arch. Jan Borowski

mgr inż. arch. Zbigniew Dmochowski

mgr inż. arch. S.Sołtys

mgr inż. arch. Ryszard Masalski

mgr inż. arch. Jerzy Stankiewicz

Katedra Historii Architektury Drewnianej

mgr inż. arch. Feliks Markowski

mgr inż. arch. Janusz Ciemnołoński

mgr inż. arch. Jadwiga Habela

mgr inż. arch. Zygmunt Schmidt

Katedra Architektury Wsi

mgr inż. arch. St.Serafin

mgr inż. arch...... Rouba

Katedra Architektury Miejskiej

mgr inż. arch. Józef Rybicki

mgr inż. arch. Stanisław Sowiński

mgr inż. arch. Leopold Taraszkiewicz

mgr inż. arch. Józef Schulz

Katedra Geometrii Wykreślnej

Prof. Franciszek Otto

mgr inż. arch.....Kobzdej

.mgr inż. arch.......Dziegielewski

mgr inż. arch.......Wysocka

mgr inż. arch..........Weijdeman

Katedra Architektury Portów i Przymorza

mgr inż. arch. Wacław Tomaszewski

mgr inż. arch.Witold Urbanowicz

mgr inż. arch. Witold Arkuszewski

Katedra Architektury Przemysłowej

mgr inż. arch. Włodzimierz Prochaska

mgr inż. arch. Lech Zalewski

mgr inż. arch.Zbigniew Czekanowski

mgr inż. arch...Nielubszyc

mgr inż. arch. Jerzy Adam

Katedra Rysunku i Malarstwa

prof. Artysta malarz Władysław Lam

doc. Artysta malarz Anna Fiszer

prof. Artysta malarz Zdzisław Brodowicz

Prof. art. malarz Jan Góra

 Prof. Artysta malarz Maria Leszczyńska

Adiunkt Artysta malarz Bogchwała Bramińska

Artysta malarz Ewa Hofman

Asystent Aniela Kita

Laborant Franciszek Dębski

Laborantka Maria Jurczyk

Malarze rezydenci: Artysta malarz Adam Gerżabek,  Artysta malarz Erwin Elster

Katedra Rzeźby

St. Wykładowca Artysta rzeźbiarz Lech Verocsy

Wykładowca Artysta Rzeźbiarz Zbigniew Zborowski

Laborant ... Nastały

Katedra Architektury Monumentalnej

mgr inż. arch. Wacław Rębiszewski

mgr inż. arch. Józef Chmiel

mgr inż. arch. Kazimierz Biszewsk

..mgr inż. arch........ Wiktor

.mgr inż. arch........ Augustyn

mgr inż. arch.  Kajo Pakszyc

mgr inż. arch. Marian Sztafrowski

Katedra Służby Zdrowia

mgr inż. arch. Stefan Porębowicz

mgr inż. arch. Adam Kuhnel

 Katerda Mechaniki Budowli

mgr inż. arch. Stanisław Rydlewski

 mgr inż. Władysław Buczkowski

.mgr inż.......... Witkiewicz

..mgr inż...... Nimunis

Katedra Miernictwa i Geodezji

mgr inż Witold Gottowt-Wojszwiłło

Katedra Matematyki

mgr inż. Antoni Zdebski

Katedra Ekonomii Politycznej

.......Kryński

....... Krzyżanowska

Studium Wojskowe

płk. Józef Oleszkiewicz

.... Wikariak

....... Łomot

....Skwiot

....... Soszka

.....Moroz

Lektorat z j. Rosyjskiego

A.Zieliński

Katedra Budownictwa Ogólnego i materiałoznawstwa

mgr inż. arch. Stanisław Różycki

..mgr inż. arch...... Prochowicz

mgr inż. arch. Henryk  Pracz

mgr inż. arch. Zygmunt Bułakowski

mgr inż. arch. E. Sergot

mgr inż. arch. Stanisław Korczak

Studium Wychowania Fizycznego

Marian Rozwadowski

.... Pietraszewski

Socjologia - ........ Przesławski

Marynizm w architekturze - ....Szymborski

Fotografika - .... Lelewicz, Tadeusz Chmielowiec

 

No i na koniec Józef który siedział zawsze na ławce przed Dziekanatem i palił w lufce papieroski. Kto go pamięta?

Kto ? Proszę bardzo. 20 czerwca 2011 otrzymałem od wiarygodnej osoby następującą informację:

A to był Józef Hinz, który sprzedawał działki w Łubianie k. Kościerzyny i przedstawiał się jako poważny pracownik Politechniki Gdańskiej. :-)