MAPY TURYSTYCZNE - TOPO   (wektorowe)   

dla użytkowników GPS - ów firmy GARMIN

Zakres map - REGIONY - orientacyjny zakres wszystkich opracowanych map (czasem nie odzwierciedla stanu aktualizacji).

Pomorze Zachodnie, Ziemia Kaszubska, Pomorze Środkowe, Dorzecze Drawy, Ziemia Żuławska, Kujawy - Warmia, Mazury 1, Mazury 2, Mazury 3 Suwalszczyzna, Suwalszczyzna, Królewiec

Ostatnia aktualizacja: 2011-01-30 

Autor: Michał Rybicki:     michal@rybickim.pl      www.rybickim.pl       Galeria zdjęć 

Mapy dla bikerów jeżdżących z GPS. (Dla spieszonych i Geocaching'u może być też całkiem przydatna)

    Parę lat temu (2003) staliśmy z Marcinem na środku zaoranego kartofliska wyrywali sobie nawzajem mapę i kompas i prowadzili dyskusje na temat gdzie jesteśmy i gdzie powinniśmy jechać. Jeden wskazywał w jedną stronę a drugi w przeciwną. Ponieważ dość często zdarzały się nam takie sceny postanowiłem to przerwać kupując GPS. W chwilę potem okazało się, że niema odpowiednich map i trzeba je zrobić samemu. No to zabrałem się za to i robię i robię i końca nie widać. Robię je w miarę chlujnie i dokładnie, na tyle, na ile pozwala program i wektorowe jej przedstawianie.

    Postanowiłem umieścić na mapach to co istotne dla rowerzysty lub pieszego i nie unosić się ambicją pokazania wszystkich gwoździ w plotach i kamieni w przydrożnych rowach. Trasa przygotowana dla GPS ma mi głównie wytyczyć główne punkty oraz drogi, którymi chcę przejechać. Potem jedziemy wyznaczonym śladem lub w jego pobliżu dostosowując się do warunków terenowych.  Trochę z lewej trochę z prawej. Ważne aby mieć "kreskę" do której się wraca, czasem nawet po kilkunastu kilometrach. Ważne też jest gdzie są jeziora, gdzie lasy a gdzie cieki i bagna których nie da się przejechać (i gdzie atakują komary). Już mogę powiedzieć, że wiele dróg zniknęło. Część z nich zarosła, część rolnicy zaorali.

    Szkoda czasu na weryfikację mapy o parę metrów, lepiej skupić się na tym co ciekawego można napotkać w pobliżu drogi którą jedziemy lub idziemy. (Wreszcie najważniejsze, mapę zacząłem robić i robię według swoich potrzeb upodobań i zasad). Mam nadzieję, że praca moja może być początkiem dobrej mapy dla Pomorza i przyda się ona paru osobom. Mapa ta może się rozwijać w paru, uzależnionych od potrzeb użytkowników, kierunkach. Mapy są przygotowywane  do ładowania do GPS firmy Garmin Vista, GPSmap 60CSx, Colorado 300

ALE !!! - GPS nie jest rozwiązaniem problemów nawigacji, jest znakomitym pomocnikiem i tylko pomocnikiem. Spełnia swoją role znakomicie przy przybliżeniu 500m, 300m, 200m. Dla ogólnego poglądu na sytuację trzeba mieć zawsze mapę papierową (zresztą jak tam chceta, ja mam ją zawsze, miło na nią popatrzyć). Map moich używacie na własną i tylko własną odpowiedzialność, nie ponoszę absolutnie żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki posługiwania się nimi.

     Ponieważ zainteresowanie poszczególnymi regionami jest nieznaczne postanowiłem wszystko uprościć i przygotować gotowe pliki do bardzo prostego instalowania map w GPS'ach oraz prostego podpinania do przychodzącego z GPS'em programu MapSource. Dla GPS'ów polecam kupić odrębne karty i poszczególne mapy mieć na osobnych kartach pamięci.

 

1. MapSource - ściągnąć ten plik rozpakować i uruchomić. W MapSource zainstalują się mapy 10 - ciu regionów, a z niego możemy wkopiować wybrane mapy do GPS'ów. Podczas instalacji, aktualizacji, ponownej instalacji, proszę akceptować przejścia "Dalej". Mapy zostaną zainstalowane w katalogu C:\Garmin\P O M O R Z E - TOPO.
Odinstalowanie map jest możliwe z:
     a."START > PROGRAMY > POMORZE > Deinstalacja programu POMORZE ".
Inna możliwość odinstalowania to wejść do katalogu:
     b.C
:\GARMIN > POMORZE - TOPO > POMORZE > unins.exe.
Program zostanie odinstalowany w całości włącznie z kluczami w rejestrach.

 

2. Colorado 300 i inne Garminy - ściągnąć ten plik GMAPSUP rozpakować i wkopiować go do katalogu GARMIN w pamięci Colorado (i innych akceptujących ten format)  lub do katalogu GARMIN na jego karcie pamięci SD.

 

3. 60CSx  i Vista ściągnąć ten plik i rozpakować, podłączyć GPS do komputera i uruchomić ściągnięty plik, lub  (dla 60CSx)  wkopiować na kartę pamięci GPS'a do katalogu GARMIN plik GMAPSUP.

 


® Mapy udostępniam jedynie jako materiał poglądowy obrazujący możliwości tworzenia osobistych map wektorowych. Wykonane zostały przy pomocy ogólno dostępnych programów freewear'owych i sherwear'owych i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane, publikowane, tak w części jak i w całości i do jakichkolwiek celów poza poglądowych.

UWAGA ! bez prawa publikowania tak w części jak i w całości. Wprowadzane przez użytkowników zmiany dla własnych potrzeb, również nie upoważniają do publikowania pod swoim nazwiskiem mojej pracy. (Patrz SENNA na MapCenter.)

Mapy zostały wykonane przy pomocy GPS Maniaka  http://gpsmaniak.com/  (Lecha, któremu wielokrotnie zawracałem głowę i dziękuję za pomoc) oraz ogólnodostępnych programów w Internecie a głównie  cGPSMapper by Stanisław Kozicki.

Kontakt:  michalrybicki101@gmail.com   www.rybickim.pl    http://mihurybi.website.pl/

 

AKTUALIZACJE

2011-01-30 Dalej na wschód, przedostatni arkusz. (Do Kijowa jeszcze kawałek)

2010-12-27 Zaawansowana mapa na wschodzie Polski. Solidnie poprawione szlaki piesze wychodzące z 3 miasta - oznaczone jako PTTK. Skrócona ta strona.

2009-12-13: Podjęta decyzja o zamknięciu zakresu opracowywania map (zakres jak w nagłówku) po zakończeniu tego zakresu będę "wzbogacał" już zrobione o rozmaite ciekawe informacje i np szlaki turystyczne.

2009-11-14: Uzupełnienia Mazur, Początek Mazur 2

2009-09-12: Wersja angielska poprawiony Koenigsberg

2009-08-09: Dodatkowo początek dla Koenigsberg oblast oraz uzupełnienia strych map

2009-07-06: Wiele uzupełnień z nadesłanych śladów i wpt. Powiększony zakres Mazur i Kujaw

2009-05-16: Wiele poprawek i uzupełnień nie do zlokalizowania nawet sam niewiem gdzie.

2009-03-28: Uzupełnione Mazury 1, Kujawy i Warmia, poprawki nadesłane od użytkowników,

2009-02-19: Zadeklarowany nowy zakres map, Uzupełnione (nie do końca) regiony Kujaw i Warmii, Drawy, Granica FSD.

2009-01-12; Zmiana strategii prezentowania map. Idę na styl lekki, łatwy i przyjemny

2008-12-23: Dodano info. dla Colorado, zwiększony zakres, poprawione kolory i czytelność

2008-11-15: Podmienione "typy", zwiększony zakres Kujaw i Warmii, poprawiona czytelność w GPS (mniejsze litery nazw miejscowości)

2008-09-13: Wyeliminowane napisy W..... , Zwiększony zakres Kujawy i Warmia, Nowy plik Zakres Map

2008-09-01: Poprawione punkty, powiększony zakres map Kujaw i Warmii oraz Dorzecza Drawy. Nowy plik TYP. Poprawione szlaki.

2008-07-15: Zmiana graficzna poprawiająca czytelność w GPS i w MS, dalsze uzupełnienia na Dorzeczu Drawy i Kujaw i Warmii.   

2008-06-28: Poprawki na styku map, szlaki turystyczne wklejone w mapy, naniesione stacje i przystanki kolejowe (choć tak naprawdę nie wiem co jeszcze istnieje a co juz zaorane a szyny sprzedane).

2004-11-18: pierwsza publikacja mapy Ziemia Kaszubska

Komentarz techniczny do map

 Mapy wektorowe wykonałem, na bazie map rastrowych 1:50 000 z lat 70 – tych, dla GPS -ów Garmin'a. Mapy przygotowuję pod kątem wykorzystania ich przez turystów pieszych i rowerowych. Znaki topograficzne - użyłem takich, które są widoczne w moim GPS (tak w dziennym jak i nocnym podświetleniu). Może czasem nielogiczne, ale za to widoczne. Nie używam polskich liter, ponieważ nie widzi ich GPS. Warstwice - co 10 metrów. Jako najistotniejsze przyjąłem następujące informacje:

A. Drogi:

    a. drogi szybkiego ruchu i autostrady (0x0001 Principal highway)

    b. drogi oznaczone na 50K podwójną linią - u mnie gruba czarna podwójna kreska z czerwonym wypełnieniem (0x0004 Arterial road)

    c. drogi oznaczone na 50K pojedynczą linią - u mnie cienka ciągła czarna kreska (0x0006 Residential street)

    d. drogi oznaczone na 50K przerywaną długą linią - u mnie cienka przerywana czarna kreska (0x000a Unpaved road)

    e. przecinki i dukty oznaczone na 50K przerywaną krótka linią - u mnie przerywana krótka kreska (0x0028 Oil or Water) - (pipeline w GPS !!)

B. Miasteczka i wioski:

    a. miejscowości będące nazwą arkusza na 50K (teraz często to siedziby gmin), (0x0100 Large City +  (0x0013 Building/man made area)

    b. wioski i miejscowości ze zwartą zabudową (0x000d, Reservation) +  (0x0900 Small City 20-50 k),

    c. przysiółki (0x0900 Small City 20-50 k)

C. Jeziora, (0x0040 Small lake (0.25-11km))

D. Rzeki,  (0x001f River)

E. Strumienie i cieki wodne, (0x0018 Stream)

F. Lasy, (0x0014 National park)

G. Rezerwaty, Parki Narodowe (0x004e Orchard / Plantation)

H. Wysokości i głębokości, (0x6300 Elevation spot)

I. Linie kolejowe czynne i nieczynne (0x0002 Principal highway)

J. Łąki i zarośla (0X0052 Tundra)

K. Inne znaki topograficzne (point) istotne dla w/w użytkowników.

    a. leśniczówki (0x6100 Building)

    b. wiaty i miejsca "przed deszczem"  (0x5b00 Bell) - zebrane przez Tomka Plucińskiego - http://www.chem.univ.gda.pl/~tomek/opisy.htm

    c. stacje i przystanki PKP  (0x2f08 Ground Transportation)

    d. zabytki (x2c02) (w najszerszym znaczeniu tego słowa od muzeum po piękne drzewo)

    e. kościoły (0x6404 Church, mosque, etc ) czasem z informacją z którego wieku

    f. mosty i kładki (0x1b05 Daybeacon, green square ) tylko na "rzekach kajakowych"

    g. kapliczki lub krzyże przydrożne (0x2c0b Place of worship)

    h. punkt z informacją - opisem (0x5f00 Point of Interest) n.p. góry z wysokością i nazwą

    i. linie wysokiego napięcia  - (0x0029 - Power line)

L. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe  -  (narazie tylko te dostępne na mapach a i czasem przejechane do czego przykładam wagę).

Kreska przerywana - szlaki piesze [P], kropki  - szlaki rowerowe [R]).

Kolory szlaków jak na mapach papierowych firmy EKO KAPIO.  

[P] czerwony      (0x0023 - Minor depth contour (1/10),   

[P] niebieski       (0x0025 - Major  depth contour (1/1),  

[P] zielony          (0x0026 - Intermittent stream/ditch)

[P] żółty             (0x0007 - Alleyway/private driveway),  

[P] czarny          (0x0015 - Shoreline of water body)

[R] czerwony      (0x0009 - Highway ramp, high speed)

[R] niebieski       (0x000c - Roundabout)

[R] zielony          (0x001a - Water or  rail ferry)

[R] żółty             (0x0024 - Interm. depth contour 1/2) ,

[R] czarny          (0x0022 - Major land contour).

Narazie tylko w dziennym podświetleniu. 

UWAGA: Ten kolor w opisach oznacza, że są to elementy, które zostały podmienione w pliku *.typ

 

      - Szosy, autostrady i inne podobne drogi są naniesione i traktowane pomocniczo i postronnie

          jako potencjalne zagrożenie dla w/w !!!.
- Drogi i ścieżki korygowane są według własnoręcznie zebranych śladów (niestety nie jest tego wiele) jak i innych
    informacji "podesłanych" przez sympatyków tej zabawy.
- Mapa wymaga jeszcze przejrzenia i uzupełnienia w/g map 50K oraz dostępnych map papierowych (interesujące miejsca,
    weryfikacja nazw, naniesienie pozostałych szlaków pieszych i rowerowych).

- W miarę nanoszonych zmian nowe wersje map będą umieszczane pod tym adresem.

 

Mapy zostały wykonane przy pomocy GPS Maniaka  http://gpsmaniak.com/  (któremu wielokrotnie zawracałem głowę i dziękuję za pomoc) oraz ogólnodostępnych programów w Internecie a głównie  GPSMapper by Stanisław Kozicki.

Pozdrawiam      Michał Rybicki   michalrybicki101@gmail.com.  www.rybickim.pl  

 

 


TOPOGRAPHIC MAPS  (vectorised)

 The coverage,  regions  of the maps - the coverage of all the produced maps (sometimes this does not reflect the most recent updates).

English version: K.Rybicki

for tourists using GARMIN GPS navigation

 Western Pomerania, Kaszuby Land, Central Pomerania, Basin of the Drawa, Zulawy Land, Kujawy - Warmia, Mazury 1, Mazury 2, Mazury 3 Suwalszczyzna, Suwalszczyzna, Koenigsberg

 

Last updated: 2010-12-27

 

Author: Michał Rybicki:     michalrybicki101@gmail.com.     www.rybickim.pl     http://mihurybi.website.pl/  Photo gallery

Maps for cyclists riding with GPS navigation. (For those in a hurry, and for Geocacheing, this can be quite useful)

      A few years ago (2003) I stood with my son Kuba and Marcin in the middle of a ploughed potato field where we were each grabbing the map and compass arguing about where we were and where we should be going.  One of us was pointing in one direction, and the other in another.  Considering that this was happening to us quite frequently, I decided to put an end to it by buying a GPS.  At the next moment it turned out that there were no suitable maps and that I would have to make them myself.  So I set about this task and worked and worked, and saw no end to it.  I am doing it reasonably cleanly and accurately, at least in so far as is possible with the program and the vectorized representation..

    I decided to provide the maps with what is of interest to a cyclist or pedestrian, and not to get carried away by ambition to show every nail in fences or stone in roadside ditches.  A track prepared for a GPS navigator should show me the main points of reference and the road which I want to follow.  Then we can travel along the specified path or in its vicinity as the terrain permits.  A little to the left a little to the right.  What is important is to have a 'line' to which to return, sometimes only after umpteen kms.  Also important are the extensions of lakes, woodland, where impassable water runs and marshes lie (and where mosquitos may attack).  I can already assert that many roads have disappeared.  Some are overgrown, others have been ploughed up for agriculture.

It is a waste of time to check the map down to a couple of metres, it is better to focus on what may be found of interest near the route we are travelling or walking. (What is finally most important is that I started making the map, and continue to do so, according to my own needs, liking, and principles).  I hope that my work may be the beginning of a good map of Pomerania and that it may be of use to one or two travellers.  This map could be developed in a couple of directions depending on the needs of the user.  The maps are prepared for loading into a GPS navigator sold under the names Garmin Vista, GPSmap 60CSx, Colorado 300.

BUT !!! - A GPS is not in itself a solution to the problem of navigation, it is an aid and only an aid.  It fulfils its function conspicuously well at approximations of 500m, 300m, 200m.  To get an overview of the situation you always need a paper map (but as for me, I always have one, it's nice to be able to look at it).  You will use my maps at your own, and only your own responsibility.  I shall have absolutely no responsibility for any adverse effects occasioned with your use of them.

Since the interest in individual regions is divided, I decided to simplify everything and to prepare separate files for easy installation in the GPS navigators, and for simple insertion into the MapSource program which comes with the navigator. I recommend having separate memory cards to hold the separate maps.

 

1. MapSource - download this file, unpack and install.  The 10 regional maps can be installed in MapSource, and then we can copy selected maps into the navigators.  When installing, updating or reinstalling, you should select "Continue".  The maps will be installed under the directory C:\Garmin\P O M O R Z E - TOPO.

Uninstalling can be done using:

      a. ."START > PROGRAMS > POMORZE > Uninstalling program POMORZE ".

         Another way to uninstall is to execute:

     b. C:\GARMIN > POMORZE - TOPO > POMORZE > unins.exe.

The program will be completely uninstalled together with its keys in the register    

 

 2. Colorado 300 - download file GMAPSUP, unpack it and copy it into the directory  GARMIN in the memory of the Colorado (or of others which accept this format), or into the Garmin directory in the SD memory card.

 

 3. 60CSx and Vista - download this file and unpack it.  Connect the navigator to the PC and execute the downloaded file, or (for 60CSx) copy file GMAPSUP into the memory card of the navigator under directory GARMIN.

 

T r a c k s   o f   c y c l i n g   e x c u r s i o n s  (*.gpx   *.kmz).

 

25.    GO.................UP

24.   09-07-29 Pilawa river, FOTO  Google *.kmz

23.   09-08-27 Basin of Parseta, Gwda, Brda   FOTO   Google *.kmz

22.   09-08-10 Koenigsberg   FOTO    OPIS  GOOGLE *.kmz

21.   09-05-31 Boże Pole - Sopot, przez J.Lubygość   FOTO

20.   09-05-24 Nad Jezioro Białe   FOTO

19.   09-05-17 Otwarcie sezonu z GER nad Radunią   FOTO

18.   09-04-27  Walami Wisly do Plocka, FOTO  Google *.kmz

17.   08-08-31 On the Ostrzyckie lake

16.   08-06-09 Riding in the neighbourhood of Miastka  PHOTO

15.   08-09-15 Five days cycling on the Skrzyczne  PHOTO

14.   08-05-11 From Wejherowo with a blue and a red from a TIR - PHOTO

13.   07-09-02  Krojanty  from a TIR - (reenactment of a Uhlan charge) -  PHOTO

12.   07-06-28  The ALPS - a few TRACKS from trips over the Alps PHOTO

11.   07-06-24  Boze Pole - Sopot from GER      PHOTO

10.   07-06-03  Sopot - Stegna from GER      PHOTO

9.     07-05-28  Godetowo - Sopot from GER      PHOTO

8.     In the neighbourhood of Łeby Trzy trasy  from a TIR      PHOTO

7.    Over the Bory Tucholskie  from GER      PHOTO

6.     From  Wejherowo to Sopot,  From Wejherowo to Hel

5.     06-07-16  From Słupsk to Trzęsacz - by the coast with Maciek, Kuba and Marcin       PHOTO

4.     06-11-26  with Maciek and Kuba    PHOTO  

1.    05-09-21   With Marcin and Kuba     PHOTO

 

 ® I make the maps available solely as material illustrating what is possible in the way of creating personal vectorized maps.  They were produced with the help of generally available free-ware and share-ware programs, and under no circumstances may they be used or published, either in part or in entirety, for any purpose other than for perusal.  ATTENTION! there is no right of publication neither in part nor in entirety.  Neither the introduction of additions nor that of alterations is attended by the right to publish material based on these maps under any other name. (See SENNA at MapCenter)

The maps were produced with the help of GPS Maniac  http://gpsmaniak.com/ (Lech, whom I troubled for assistance many times, and whom I thank for his help), and of programs generally available on internet, and particularly of cGPSMapper by Stanisław Kozicki.

Contact: michalrybicki101@gmail.com  www.rybickim.pl    http://mihurybi.website.pl/

 

REVISIONS

 

..................................................................up

2009-08-09: Koenigsberg

2009-07-06: Many enhancements from contributed tracks and way-points. Extended coverage of Mazury and Kujawy.

2009-05-16: Many corrections and complementations in places that I do not remember.

2009-03-28: Additions to Mazury 1, Kujawy and Warmia, corrections submitted by users.

2009-02-19: Announcement of new coverage for the maps.  Extensions (incomplete to the regions of Kujawy and Warmia, the Drawa river, frontier with FSD.

2009-01-12: Change of strategy in the presentation of the maps.  I go for a light, easy and friendly style.

2008-12-23: Addition of information for Colorado, extended coverage, correction to colouring and legibility.

2008-11-15: Alterations in the "types".  Extended coverage of Kujawy and Warmia.  Improved legibility on Navigator screen (smaller lettering for place-names).

2008-09-13: Eliminated texts W.....  Extended coverage of Kujawy and Warmia.  New file Map Coverage.

2008-09-01: Point corrections, extended coverage of the maps of Kujawy and Warmia, and also the basin of the Drawa.  New file TYP.  Corrected itineraries.

2008-07-15: Graphical changes to correct legibility on navigator screen and on MS.  Further complements on the Drawa basin and on Kujawy and Warmia.

2008-06-28: Corrections at sheet edges.  Tourist itinerariies incorporated into the maps.  Included railway stations and halts (although I really do not know what is still in existence and what has been ploughed up and the rails sold off).

2004-11-18: First publication of the map Kaszuby Land.:

Observations of a technical nature about the maps

         I derived the vector maps for Garmin navigators from raster maps at 1:50 000 dating from the '70s.  I prepared the maps for them to be used by tourists on foot or by bicycle.  The topographic symbols I used were selected to be visible on my navigator screen (both in daylight and at night).  They are perhaps sometimes illogical, but visible.  I do not use accented Polish letters since the navigator cannoy display them.  Contour lines at 10m intervals.  I gave fundamental importance to the following information:

A. Roads:

    a. Roads for fast traffic and motor-ways (0x0001 Principal highway)

    b. Roads identified at 1:50K by a double line - in my case a thick black double trace with red filling (0x0004 Arterial road)

    c. Roads identified at 1:50K by a single line - in my case a thin continuous black trace (0x0006 Residential street)

    d. Roads identified at 1:50K by an interrupted long line - in my case an interrupted black trace (0x000a Unpaved road)

    e. Foot-paths and ducts identified at 1:50K by an interrupted short line - in my case an interrupted short trace (0x0028 Oil or Water) - (pipeline on GPS navigator !!)

B. Towns and villages:

    a. Places giving the title of a sheet at 1:50K (these are now often administration centres), (0x0100 Large City +  (0x0013 Building/man made area)

    b. Villages and urbanized settlements (0x000d, Reservation) +  (0x0900 Small City 20-50 k)

    c. Hamlets (0x0900 Small City 20-50 k) 

C. Jeziora, (0x0040 Small lake (0.25-11km))

D. Rzeki,  (0x001f River)

E. Strumienie i cieki wodne, (0x0018 Stream)

F. Lasy, (0x0014 National park)

G. Rezerwaty, Parki Narodowe (0x004e Orchard / Plantation)

H. Wysokości i głębokości, (0x6300 Elevation spot)

I. Linie kolejowe czynne i nieczynne (0x0002 Principal highway)

J. Łąki i zarośla (0X0052 Tundra)

C.  Lakes (0x0040 Small lake (0.25-11km))

D.  Rivers (0x001f River)

E.  Streams and water spillways (0x0018 Stream)

F.  Woods (0x0014 National park)

G.  Reservations, National Parks (0x0014 National park)

H.  Point heights and depths (0x6300 Elevation spot)

I.   Railway lines in use and disused (0x0002 Principal highway)

J.  Grazing land and heaths (0X0052 Tundra)

K. Other point symbols of use to many users:

    a.  Forestry lodge (0x6100 Building)

    b.  Shelters and refuges (0x5b00 Bell) - collected by Tomek Pluciński - http://www.chem.univ.gda.pl/~tomek/opisy.htm

    c.  PKP bus stations and bus stops (0x2f08 Ground Transportation)

    d.  Monuments (x2c02) (in the widest sense of the word, from a museum to a fine tree)

    e.  Churches (0x6404 Church, mosque, etc ) sometimes with information on age

    f.  Bridges and footbridges (0x1b05 Daybeacon, green square ) only over "canoeable rivers"

    g.  Chapels and roadside shrines (0x2c0b Place of worship)

    h.  Point with information (0x5f00 Point of Interest) e.g. a hill with name and height

    i.   Power line  - (0x0029 - Power line)

L.  Tourist paths for pedestrians and cyclists - (only those that are accessible on maps, and sometimes those that have been followed on the terrain to which I give weight)

Interrupted trace - footpath [P], dots - cyclepath [R]

The colours of the paths are as on the maps published by EKO KAPIO.

[P] red                (0x0023 - Minor depth contour (1/10),   

[P] blue              (0x0025 - Major  depth contour (1/1),  

[P] green            (0x0026 - Intermittent stream/ditch) , 

[P] yellow           (0x0007 - Alleyway/private driveway),  

[P] black            (0x0015 - Shoreline of water body), 

[R] red                (0x0009 - Highway ramp, high speed), 

[R] blue              (0x000c - Roundabout), 

[R] green            (0x001a - Water or  rail ferry), 

[R] yellow           (0x0024 - Interm. depth contour 1/2) ,

[R] black             (0x0022 - Major land contour).

 

- Highways, motorways and other similar roads are marked and treated for viewing as potential sources of danger for the user !!!

- Where roads and pathways have been corrected this has been done using individually compiled tracks (unfortunately there is not much of this) and other information "submitted" by other players in this game.

- The map needs further revision and supplementing from 1:50K maps and from available paper maps (interesting places, verifying placenames, incorporating remaining pedestrian and cycling tracks). !

-  As corrections and additions are introduced, so new versions of the maps will be made available at this address.

 

 

The maps were produced with the help of GPS Maniak  http://gpsmaniak.com/  (to whom I often turned and for whose help I am grateful) and of generally available programs on internet, and mainly of GPSMapper by Stanisław Kozicki

 With best wishes  Michał Rybicki    michalrybicki101@gmail.com  www.rybickim.pl