14-05-09 Trzebiatow Koscierzyna 09—13/05/14

Start slideshow
9 maja postanowiłem zrobić krótką wycieczkę. Do Trzebiatowa pojechałem pociągiem i zacząłem jechać na południe. Pierwszy z zaplanowanych i niezbyt ładny licho…
Otok. O tyle interesujący, że jak na pruski dom mieszkalny ruina posiada jeszcze sporo ścian pionowych. Pogoda raczej ponura.
Otok. Ku memu zdziwieniu pałac nie ogrodzony i brak tablic ostrzegawczych przed właścicielem i walącym się ścianami.
Otok.
Otok. Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w stylu neoromańskim z cegły w latach 1913-14. Wyposażenie kościoła pochodzi z poprzedniego…
Pomianowo. Mały walący się kościółek stojący na skarpie. Proboszcz podobno sprzedał jakąś nieruchomość kościelną aby ratować ten obiekt.
Pomianowo. Ciekawe okienka nad wejściem.
Pomianowo. Cały kościół konstrukcji drewnianej.
Pomianowo. Metryczka całkiem nowa ale data jeśli prawdziwa to no no.